Østfronten
1943

Forside

Generelt

Praktisk

Kamp, skade og død

Virkemidler

Sikkerhet

FAQ

Kompendier for de tyske soldatene

Kompendier for de russiske sivile

Forum

PÅMELDING

Sist oppdatert:
15.02.2007

Kamp, skade og død


 

Våpenreglement

Alle våpen skal godkjennes av arrangørene ved laivstart.

Alle skytevåpen skal være av en slik art at de ikke kan skade noen uansett hold. Standarden for våpnene som spillerne skal bruke blir at de skal lage et hørbart klikk eller lavt smell. Kruttpistoler, softgunvåpen, plomberte våpen, rene leketøy og lignende er alle akseptable så lenge de er noenlunde korrekte modeller for perioden. Det er ikke tillatt med noen form for prosjektiler, eller løsammunisjon som likevel kan medføre skade på kort hold. Ekte, ikke plomberte skytevåpen er ikke tillatt (med mindre vitale deler er fjernet), heller ikke med løsammunisjon. Stikk- og slagvåpen skal være paddet eller ha myk kjerne. De som er i tvil om våpenet deres er korrekt bes kontakte oss.

Slag og spark skal kun være lett kontaktmarkering etter vanlig laivstandard med mindre annet er avtalt på forhånd.

 

Kampregler

For skade og død bruker vi kun Fair Play regelen. Dette innebærer at vi ikke benytter noen form for poeng, sammenligninger eller kampdommere. Det er spilleren selv som skal vurdere om det er sannsynlig at at/hun er i en situasjon som medfølger skade eller død. F.eks er det naturlig at et nakkeskudd, et strupekutt eller en maskinpistolsalve på kloss hold medfører øyeblikkelig død, mens det å bli beskutt direkte på relativt kort hold (f.eks nærkamp eller bakhold) fører til at spilleren blir såret med mindre han/hun ligger i dekning.
Fair Play har blitt brukt på en rekke laiver før med gode resultater, riktignok med poengsammenligning ved dueller og lignende. Vi stoler på at de som velger å spille soldater vil ta rolletypen sin seriøst og oppføre seg realistisk i kamp.

Dette gjelder også for de russiske sivile.

Vi ønsker i utgangspunktet å ha få kampdøde på denne laiven, men vil gjerne ha lettere og tyngre sårede - dette skaper spill for en rekke andre roller som venner, slektninger, sanitet, offiserer og så videre. Man må bære på sine sår resten av laiven, men lettere sårede vil bli bandasjert og sendt tilbake på post mens tyngre sårede vil bli pleid og behandlet. Å bli såret vil ikke medføre at man blir lagt i et telt og glemt for resten av laiven.

Hvis man blir overfalt bakfra er dette ikke å regne som kamp; utfallet blir å regne som det som angriperen ønsker. Den som er offer skal da bli liggende til noen kommer. Det samme gjelder hvis man blir skutt mens man står i ro uten å ha skytevåpen selv.

 

Skade

Spillere markerer skade ved å falle ned og skrike i smerte helt til behandling startes. - med mindre de er overfalt bakfra; da skal spillerne ligge stille og urørlige. Selv om skader blir behandlet vil de ikke bli vesentlig bedre eller leget i løpet av laiven. En skadet fot forblir dermed skadet og spilleren må spille i forhold til den skaden resten av laiven. De fleste sårene vil imidlertid bli såpass leget at spilleren kan bevege seg rundt i leiren.

 

Død

Spiller som markerer seg drept skal straks falle ned, og kan da spille ut dødsøyeblikket som han/hun ønsker. Det er også mulig å bli markert død av legekyndig, og å begå selvmord (det siste må alltid avtales på forhånd med en IL.!) En spiller som er død skal ligge stille og vente på å bli båret vekk.