Østfronten 1943
Påmelding

Felt merket med * er obligatoriske

Fornavn (+ evt mellomnavn) *

Passfoto helst dimensjon 150
piksler høyt og 120 piksler
bredt, eller tilsvarende
forhold (5:4)
Etternavn *
Født *
Kjønn *
Adresse
Postnr/Poststed
Telefon
Mobil
Epost
Pri. Postmetode

Spesielle hensyn (allergier, fobier, etc...)
[-]   [+]
 
Foretrukket rolletype - kampsoldatene og arbeiderne er mer fysisk utfordrende roller *
 
Medspillere du ønsker å spille nært med
[-] [+]
 
Annen Informasjon
[-] [+]