Østfronten
1943

Forside

Generelt

Praktisk

Kamp, skade og død

Virkemidler

Sikkerhet

FAQ

Kompendier for de tyske soldatene

Kompendier for de russiske sivile

Forum

PÅMELDING

Sist oppdatert:
15.02.2007

Sikkerhet

Sikkerheten til deltakerne er sentral på denne laiven på grunn av til dels sterke fysiske og psykiske virkemidler. Settingen innbyr i teorien til ekstreme tilstander og for at ingen skal risikere å ta skade fysisk eller psykisk setter vi opp et omfattende sikkerhetsnett.

Virkemidler beskriver hvordan arrangørene sikrer at de fysiske påkjenningene ikke blir for harde.
I Kamp, skade og død sikrer vi at de våpnene som er til stede og måten de kan brukes på, ikke er til reell fare for deltakerne.

Når det gjelder de psykiske påkjenningene gjør vi tre spesifikke grep. Det første er å informere godt på forhånd om at spillet kan medføre tøffe opplevelser. Det andre er å ha to ILer i spill under hele laiven, som har som spesifikk oppgave å være sjelesørgere for spillere som sliter. Det tredje grepet er å sette av god tid umiddelbart etter laivslutt til en grundig debriefing for å bearbeide opplevelser og følelser, sammen med en god matbit.

I tillegg kommer alle de vanlige sikkerhetstiltakene som man skal finne på laiv; sikkerhetsord, førstehjelpsberedskap, kompetente sfx-folk, kriseplan, regler for oppfølging av spillere som utgjør en fare for andre osv.